Biyouyumluluk Testleri

Biyouyumluluk Testleri


Uygunluk değerlendirme işlemlerinin en önemli zinciri biyouyumluluk testleridir. Biyouyumluluk, bir biyomalzemenin vücut dokularına fiziksel, kimysal, biyolojik uyumu ve vücudun mekanik davranışına sağladığı optimum uyumdur. Biyouyumluluk, malzemenin vücuda uygun cevap verebilme özelliğidir.

Biyomalzemeler, insan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek veya desteklemek amacıyla kullanılan doğal ya da yapay malzemelerdirler. Bu amaca uygun olarak yeni malzemelerin geliştirilmesi için yoğun çaba harcanmaktadır.

Yaşayan bir sisteme implante edilmek organ ve dokuların işlevlerini kısmen veya tümden üstlenmek üzere tasarlanmış biyomalzemeler; biyolojik yönden uyumlu olması, toksik ve karsinojenik olmaması, kimyasal açıdan inert ve stabil olması, yeterli mekanik kuvvete sahip olması, yoğun bir yaşama uyum gösterebilmesi, uygun ağırlık ve dansitede olması gerekmektedir. Ayrıca fiziksel, kimyasal, mekanik, termal özelliklerinin iyi bilinmesi ve doku ile allerjik, toksik, karsinojenik reaksiyon vermemesi istenmektedir.

Bu kapsamda geliştirilen tıbbi cihazların insanlar üzerindeki dokulara karşı biyouyumluluk sağlayabilmeleri ancak yapılan testler sonucunda netlik kazanmaktadır.

Laboratuvarımızda aşağıdaki biyouyumluluk testleri yapılmaktadır;

1.      Sitotoksisite Testi
2.      İrritasyon Testi
3.      Akut Sistemik Toksisite Testi
4.      Subkronik Sistemik Toksisite Testi
5.      İmplantasyon Testi
6.      Sensitizasyon Testi

copyright 2013 | KOBAY - Tüm hakları saklıdır

Web Tasarım WEBPOINT