Kalite Politikası Beyanı

Kalite Politikası Beyanı

KOBAY DHL. A.Ş müşterilerinin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılamak üzere, hizmet verdiği sektörlere yönelik destek faaliyetleri geliştirme amacını gerçekleştirmek için yüksek kaliteli, güvenilir, hızlı ve tarafsız laboratuvar hizmetleri sağlar. Laboratuvarın çalışması için, Yönetim Sistemi ve Profesyonel Deneyim Prensiplerinin uygulanmasının yüksek kalitede hizmet verilmesine önemli ölçüde katkısı olduğu inancı taşınmaktadır. Bu nedenle Laboratuvar Yönetimi:

  • Kalite El kitabında ifade edildiği şekilde, TS EN ISO / IEC 17025 standardının gerekliliklerine ve ilgili prosedürlere, müşteri gereksinimlerine ve düzenleyici ve yasal gerekliliklere uymayı TAAHHÜT EDER,
  • Hizmetin doğru, tarafsız ve güvenilir bir şekilde, “müşteri bilgilerinin gizliliği” ilkesine sadık kalarak en kısa sürede verilmesini TAAHHÜT EDER,
  • Ulusal, Avrupa veya Uluslararası Standart Organizasyon ve Enstitüleri tarafından yayınlanmış olan standartların (TS, EN, ISO, vb.) kullanılmasını TAAHHÜT EDER,
  • Personelin kalite dokümanlarını öğrenmeleri, kalite politikası ve çalışma prosedürlerine uygun olarak çalışmalarını SAĞLAR,
  • Personelin tecrübeli, deneylerin uygulanmasında teorik bilgiye sahip olmasını ve teknolojik gelişmeleri takip etmesini TAAHHÜT EDER,
  • Güvenilir ölçümler elde etme kabiliyetinin sürekliliğini sağlamak üzere, yeterlilik deneylerine katılımını da içeren tüm araç ve olanaklardan YARARLANIR,
  • Mevcut Kalite Politikası Beyanı’ na uymak üzere, çalışmalar için gerekli desteği vermek ve tüm kaynakları sağlayarak, kalite düzeyinde gelişim ve süreklilik sağlanması için bir Kalite Temsilcisi ve Sorumlu Veteriner Hekim GÖREVLENDİRİR,
  • Eğitim programları, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılara katılımlarını destekleyerek yaratıcı düşünme, işbirliği ve doğru planlamadan yararlanarak, günlük uygulamalarında Laboratuvar Yönetimi Sisteminde tanımlanan Çalışma Prosedürlerine uymalarını, sürekli hizmet sağlamalarını ve geliştirmelerine aktif olarak katkıda bulunmalarını Laboratuvar Personelinden TALEP EDER,
  • Etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesini temin etmek üzere, Laboratuvar Yönetim Sistemi ve Laboratuvarın tüm faaliyetlerini Gözden Geçirme Toplantıları DÜZENLER,
  • Kalite, planlama, işbirliği ve koordinasyon anlayışının geliştirilmesi ile verimliliği arttırmayı HEDEFLER.

 

 

 

copyright 2013 | KOBAY - Tüm hakları saklıdır

Web Tasarım WEBPOINT