ÜRÜNLER

  • Curvet Rat Training
  CITA RAT (Curvet imitation Training Aid) deney hayvanlarında canlı hayvana ihtiyaç olmadan insani ve etik kullanım ve prosedürel yetkinlikler için gerekli beceri sağlanması amacı ile geliştirilmiş bir üründür.

Curvet Rat modeli İngiliz üretimi olup latex içermez,canlı örnek gibi benzersiz hassasiyet hissi verir. Model hem veteriner tıpta hem biyomedikal araştırmalarda benzersiz avantajlar sunar.Bunlar;

1)GERÇEKÇİ DERMATOLOJİK DERİ

- En fazla tercih edilen enjeksiyon yöntemlerinin uygulanabilirliği,
- Mikroçip uygulanabilirliği,
- Tutma ve zapt etme - gerekirse enseden destekleyerek tutulabilme,
- Kürklü(tüylü)olarak üretilmemiş olması modelin uygun kimyasallarla sterilize edilebilmesine olanak sağlar,

2)HAREKETLİ BAŞ,OMURGA SÜTUNU ve ARKA BACAKLAR

-Oral girişimlerin uygulanabilirliği,
-Başın lateral ve ventral yönde hareket edebilir olması,
-Gerçekçi sert damak ve kesici dişler,

3)GERÇEKÇİ VE HAREKETLİ LATERAL KUYRUK VENİNE SAHİP KUYRUK

-Kan alma,
-Damar içi kateter uygulamaları,enjeksiyon yapabilme,
-Ekstra kuyruk satın alabilme,
-Gerçekçi,suni,toksik olmayan kan ve kan rezervuarı satın alabilme(bu sayede lateral kuyruk venleri kan ile dolar ve vene doğru yöntemle girildiğinde kan örneği alınabilir veya sadece boş rezervuar eklenerek damariçi enjeksiyon yapılabilir.)

                                                                                          

4)MODELİN DİĞER GERÇEKÇİ ÖZELLİKLERİ

-Gözler

-Bıyıklar,
-Ayak tabanları-toruslar,
-Ön ve arka bacaklar,
-Vücut sıcaklığının ölçülebileceği açıklığa sahip anüs ve rektum.

Ergin rat boyutu 350 gr. olarak üretilmiştir. Canlı hayvan kullanımının azaltılması, hem kullanıcının hem de hayvanın duyduğu stresin azaltılabilmesi,el becerisi geliştirilmesi amacıyla üretilmiş bir ileri teknoloji ürünüdür.

 

copyright 2013 | KOBAY - Tüm hakları saklıdır

Web Tasarım WEBPOINT