Biyouyumluluk Testleri

Biyouyumluluk Testleri


Uygunluk değerlendirme işlemlerinin en önemli zinciri biyouyumluluk testleridir. Biyouyumluluk, bir biyomalzemenin vücut dokularına fiziksel, kimysal, biyolojik uyumu ve vücudun mekanik davranışına sağladığı optimum uyumdur. Biyouyumluluk, malzemenin vücuda uygun cevap verebilme özelliğidir.

Biyomalzemeler, insan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek veya desteklemek amacıyla kullanılan doğal ya da yapay malzemelerdirler. Bu amaca uygun olarak yeni malzemelerin geliştirilmesi için yoğun çaba harcanmaktadır.

Yaşayan bir sisteme implante edilmek organ ve dokuların işlevlerini kısmen veya tümden üstlenmek üzere tasarlanmış biyomalzemeler; biyolojik yönden uyumlu olması, toksik ve karsinojenik olmaması, kimyasal açıdan inert ve stabil olması, yeterli mekanik kuvvete sahip olması, yoğun bir yaşama uyum gösterebilmesi, uygun ağırlık ve dansitede olması gerekmektedir. Ayrıca fiziksel, kimyasal, mekanik, termal özelliklerinin iyi bilinmesi ve doku ile allerjik, toksik, karsinojenik reaksiyon vermemesi istenmektedir.

Bu kapsamda geliştirilen tıbbi cihazların insanlar üzerindeki dokulara karşı biyouyumluluk sağlayabilmeleri ancak yapılan testler sonucunda netlik kazanmaktadır.

Laboratuvarımızda aşağıdaki biyouyumluluk testleri yapılmaktadır;

1. Sitotoksisite Testi

2. İntrakütanöz(intradermal)Reaktivite Testi

3. Dermal İrritasyon Testi

4. Akut Sistemik Toksisite Testi

5. Subkronik Sistemik Toksisite Testi

6. Subkronik/Kronik Sistemik Toksisite Testi 

7. İmplantasyon Testi

8. Sensitizasyon Testi

9. Kan ile etkileşim (Hemoliz) Testi

10. İnvivo Pirojenite Testi EU Farmakopesi 9.0 2.6.8

11. İnvivo Abnormal Toksisite Testi EU Farmakopesi 9.0 2.6.9

12. Genotoksisite Testi - Mutasyon Testi – Ames Testi

13. Genotoksisite Testi - In Vitro Mikronukleus Testi

14. Biyosidal Ürünler için OECD 404 Akut Dermal İrritasyon Testi

15. ISO 7405 - 6.2 Sitotoksisite Testi

16. ISO 7405 - 6.3 Sitotoksisite Testi

17. ISO 7405 - 6.4 Pulpa Denetim Testi

18. ISO 7405 - 6.5 Pulpa Kaufaj Testi

19. ISO 7405 - EKB Sitotoksisite Testi

20. ISO 7405 - Annex B Testi

21. ISO 7405 - Annex C Testi

22. ISO 7405 -6.6 Endodontik Testi

23. Biyouyumluluk LD 50 Doz Belirleme Testi copyright 2013 | KOBAY - Tüm hakları saklıdır

Web Tasarım WEBPOINT